CASIO FX-570MS

386.000

Bạn cần hỗ trợ?

Chăm sóc khách hàng

Vanphongphamtmt.vn

– Màn hình hiển thị 2 dòng dữ liệu để đọc biểu thức và kết quả

– Cho phép xem lại các bước trước đó để chỉnh sử và thực hiện lại

– Thể hiện được 10 chữ số chỉnh và 2 số mũ của 10

– Màn hình độ phân giải cao tạo đồ thị đẹp, rõ nét

– Có bán rộng rãi tại các nhà sách lớn

Xem thêm