Keo khô Điểm 10 Doraemon G-011/DO

Thương hiệu Điểm 10
Chất liệu Chất liệu tự nhiên, không độc hại
Trọng lượng 8 gram
Quy cách 30 thỏi / hộp
Danh mục: Từ khóa: