Sản phẩm
Giấy A3 Plus : Loại Giấy : A3 Plus Xuất Xứ : Indonesia Định Lượng : 70/92 Kích Thước : Số Lượng : 5 RAM X 500TỜ / RAM

Giấy A3 Plus : Loại Giấy : A3 Plus Xuất Xứ : Indonesia Định Lượng : 70/92 Kích Thước : Số Lượng : 5 RAM X 500TỜ / RAM

Giá:
Mô tả: Loại Giấy : A3 Plus Xuất Xứ : Indonesia Định Lượng : 70/92 Kích Thước : Số Lượng : 5 RAM X 500TỜ / RAM
Chi tiết sản phẩm
Loại Giấy : A3 Plus
Xuất Xứ : Indonesia
Định Lượng : 70/92
Kích Thước :
Số Lượng : 5 RAM X 500TỜ / RAM
Sản phẩm liên quan